ประกาศฟรี

โซดาซ่า ดอทคอม ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทสินค้าฟรี ใช้บริการได้แล้ววันนี้ !!

โปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก มีระบบสมาชิกพร้อมรูปสมาชิก Prima MiniMART 80

จังหวัดนนทบุรี    อำเภอบางบัวทอง

  รายละเอียด

  โปรแกรมบริหารมินิมาร์ท Prima MiniMART 8.0 เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า Minimart ระบบซื้อมา - ขายไป ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่ ร้านขายยา ร้านขายวัสดุก่อสร้าง คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป หรือ ธุรกิจอื่น ๆ Stock สินค้าปรับอัตโนมัติ พร้อมระบบหลังร้าน ระบบหน้าร้านมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบละเอียดและแบบง่ายให้เลือกใช้ ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 / 10 ต่อกับเครื่งอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที รองรับระบบ LAN   โปรแกรมบริหารมินิมาร์ท Prima MiniMART 8.0 แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ 


  1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด 
  - ฐานข้อมูล SQLite
  - เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
  - ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 / 10 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
  - ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
  - มีระบบขายแบบหน้าร้าน POS และแบบหลังร้าน
  - ระบบ POS เลือกรูปแบบการชายได้ 2 รูปแบบ คือ 1.แบบง่าย หรือ 2. แบบละเอียด
  - ระบบ POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
  - ระบบ POS มีระบบคีย์ลัด ครบถ้วนสำหรับงานขาย สะดวก รวดเร็ว
  - ระบบ POS มีระบบกำหนดจำนวนเงิน ด้วยธนบัตร - เหรียญ (เปลี่ยนรูปได้เอง)
  - ระบบหลังร้าน Back Office ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
  - ระบบทะเบียนสินค้า
  - ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
  - ระบบขายสินค้าแบบมีจำนวน
  - ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
  - ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดส่วนลด บันทึก รสนิยมความชอบ ได้
  - ระบบทะเบียนผู้ขาย
  - ระบบทะเบียนพนักงานขาย
  - จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
  - จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
  - รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
  - รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
  - รายงานกำไร – ขาดทุน
  - รายงานรายรับ - รายจ่าย
  - รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
  - สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
  - รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
  - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
  - ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
  - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
  - ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้
  - พร้อม VDO สอนใช้งาน โดยละเอียด จะดูกี่ครั้งก็ได้ (รับรองใช้งานเป็นแน่) 

  *** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง 

  2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม 
  - ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
  - จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
  - จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
  - จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
  - จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
  - ระบบจอสัมผัส
  - ใส่รูปภาพในทะเบียนลูกค้า
  - พิมพ์บัตรลูกค้า
  - ใส่รูปภาพในทะเบียนสินค้า
  - ระบบรายงานสินค้าที่หมดอายุ (Expire)
  - ระบบรายงานซื้อ-ชาย ระบุ S/N
  - ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
  - ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง
  - ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
  - ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง

  *** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง   3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม 
  - ระบบหลายภาษา Multi Langque เลือกระบบภาษา ไทย หรือ ภาษา English ได้เอง
  - เป็นระบบ LAN
  - อนุญาตให้ใช้้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน
  - ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น
  - ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
  - รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
  - ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
  - ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
  - วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
  - วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
  - วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า


  *** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ กำหนดหน่วยงานขายได้ รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 จุด ดูรายงานขายของแต่ละจุดได้ ฯลฯ สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ 


  4. รุ่น PROFESSIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม 
  - เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีผู้ดูแลระบบโดยตรง)
  - เป็นระบบ Client Server ( เฉพาะฝั่ง Client )
  - Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที
  - UPGRADE จาก Chohuay 5.4 - 5.7 ได้


  *** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่   5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESSIONAL แต่เพิ่ม 
  - Function ใช้งานตามตกลง

  *** เหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่   *** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก 


  รายละเอียดเพิ่มเติมเเละดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้งานที่ http://www.primasoft.org ครับ
 • ข้อมูลประกาศ

  Chumporn Suwanwatin

  1,391 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  28 เม.ย. 59 15:09 น.

  -

  203/51 หมู่1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์(บางบัวทอง) ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

  0818511149

  www.primasoft.org

  primasoft@yahoo.com

  186

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  free.sodazaa.com นะคะ