ประกาศฟรี

โซดาซ่า ดอทคอม ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทสินค้าฟรี ใช้บริการได้แล้ววันนี้ !!

หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร    เขตบึงกุ่ม

  รายละเอียด

  หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer (เน้นภาคปฏิบัติและติดตั้งใช้งานจริง)

  (หลักสูตรการบริหารจัดการ Firewall เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

            หลักสูตร Network Firewall and Security Engineer เป็นหลักสูตรที่นำมาใช้ในการจัดการระบบ Firewall เพื่อสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจระบบ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์, กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ 
  Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิกได้, กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall ได้, กำหนดค่า Policy ของ Firewall, กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall) เช่น การป้องกันไวรัส การกรองเนื้อหาเว็บไซต์ การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, สามารถกำหนดค่าการทำ IPSec VPN แบบ Site to Site, สามารถกำหนดค่า Virtual IP ด้วย Firewall, สามารถตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ด้วย Syslog รวมทั้งสามารถสำรองและการเรียกคืนข้อมูลกลับได้ เป็นต้น

  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ราคา 4,900 บาท

  วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้

  ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์และ Configure Feature ที่สำคัญของ Firewall ได้
  ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall ได้
  ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้
  ลักษณะเด่นของการอบรมในครั้งนี้

  ภาคทฤษฏี 30-40% ภาคปฏิบัติ 60 %
  เน้นการติดตั้งจากอุปกรณ์ Firewall จากประสบการณ์ทำงานจริง จึงสามารถนำไปใช้งานได้
  ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ Configure Firewall (Fortigate VM) และทำการ Connect ผ่านระบบ Network ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ (VPN IPSec) และออกใช้งาน Internet
  ผู้ใช้งานสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ได้จริง

  รายละเอียดหลักสูตร

  เนื้อหาอบรมวันที่ 1 (Day 1)


  Module 01 : OSI Model 7 Layer : ทำความเข้าใจกับ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์
  Module 02 : Introduction basic Firewall Concept : รู้จักหลักการทำงานพื้นฐานของ Firewall
  Module 03 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI : กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิก
  Module 04 : How to configure system firewall : กำหนดค่าระบบการทำงานของ Firewall
  Module 05 : DHCP Server by firewall : การใช้ DHCP Server บน Firewall
  Module 06 : How to configure basic routing with firewall : กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall
  Module 07 : How to configure firewall policies : กำหนดค่า Policy ของ Firewall
  Module 08 : How to configure firewall object (Address,Service,Schedule,Traffic Shaper and Virtual IP) : กำหนดค่า Objects ต่างๆ ของ Firewall เช่น การกำหนดค่า Address, Service, การตั้งเวลา Schedule, การำทำ Traffic Shaper และ Virtual IP
  Module 09 : How to configure UTM firewall (AntiVirus,Web Filter,Application Control and Intrusion Protection) : กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall) เช่น การป้องกันไวรัส, การกรองเนื้อหาเว็บไซต์, การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ
  LAB 01 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI : (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิก)
  LAB 02 : Configure DHCP Server for client (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานของ DHCP Server สำหรับเครื่อง Client )
  LAB 03 : Configure Policy for Internet with service port (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่า Policy เพื่อควบคุมการใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับพอร์ตต่างๆ ที่เปิดให้บริการ )
  LAB 04 : Management user with group by source ip address (ภาคปฏิบัติ : การจัดการผู้ใช้ด้วย Group ผ่านทาง Source IP Address)
  LAB 05 : Management user with authentication by user group (ภาคปฏิบัติ : การจัดการผู้ใช้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านทาง User group)
  LAB 06 : Configure shape and guarantee bandwidth with policy firewall (ภาคปฏิบัติ : การควบคุมและรับประกัน Bandwidth ด้วย Policy ของ Firewall)
  LAB 07 : Configure Basic AntiVirus,Web Filter,Application Control and Intrusion Protection  (ภาคปฏิบัติ : กำหนดค่าการทำงานพื้นฐานของการป้องกันไวรัส, กรองเนื้อหาเว็บไซต์, การควบคุมและป้องกันการโจมตีจากโปรแกรมต่างๆ)
  เนื้อหาอบรมวันที่ 2 (Day 2)
  Module 10 : How to configure Static routing with firewall : กำหนดค่าการทำ Static Routing ด้วย Firewall
  Module 11 : How to configure Dynamic routing with firewall : กำหนดค่าการทำ Dynamic Routing ด้วย Firewall
  Module 12 : How to configure IPsec VPN(Site-to-Site) with firewall : กำหนดค่าการทำ IPSec VPN แบบ Site to Site
  Module 13 : How to configure Virtual IP with firewall : กำหนดค่า Virtual IP ด้วย Firewall
  Module 14 : Monitor logging and report (syslog configure) : การตรวจสอบและออกรายงานบันทึกข้อมูลการทำงานของ Firewall ด้วย Syslog
  Module 15 : How to backup and restore configuration : การสำรองและการเรียกคืนข้อมูลกลับ
  LAB 08 : Configure Static Routing with Firewall Fortigate (ภาคปฏิบัติ : การทำ Static Routing)
  LAB 09 : Configure OSPF Routing with Firewall Fortigate (ภาคปฏิบัติ : การทำ Dynamic Routing ด้วย OSPF)
  LAB 10 : Configure IPsec VPN(Site-to-Site)  (ภาคปฏิบัติ : การทำ IPSec VPN แบบ Site to Site)
  LAB 11 : Configure Virtual IP (ภาคปฏิบัติ : การกำหนดค่า Virtual IP)
  LAB 12 : Backup and restore configuration (ภาคปฏิบัติ : การสำรองและเรียกคืนข้อมูลกลับ)
  Case study 01 : Multi WAN link solution (กรณีศึกษา : การทำ Multi WAN)
  Case study 02 : VLAN ,Routing and Policy solution (กรณีศึกษา : การทำ VLAN, Routing และกำหนดค่า Policy)
  Case study 03 : IPsec VPN(Site-to-Site) hub and spoke solution (กรณีศึกษา : การทำ IPSec VPN แบบ Site to Site ด้วยการเชื่อมต่อแบบ Hub and Spoke)
  Case study 04 : system integration firewall with enterprise network solution (กรณีศึกษา : การใช้ Firewall อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาระบบเครือข่ายในองค์กร)


  หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใครบ้าง?

  - ผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้การทำงานของระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการทำงานในด้าน Security

  - ผู้ที่สนใจเป็นผู้ดูแลระบบ ( Admin) และติดตั้ง Implement ระบบ Security Firewall

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านใด?

  - มีความรู้พื้นฐานด้าน Network เช่น รู้จักการทำงานเบื้องต้นของระบบเครือข่าย รวมทั้งรู้จักอุปกรณ์ทางด้าน network เบื้องต้น

  - มีความรู้พื้นฐานด้าน IP Address V4 และการทำงานเบื้องต้น

  เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ez-admin.com  
  สอบถามรายละเอียดโทร : 02-5096715, 082-5674413, 086-4133928
  สอบถามทางอีเมล : contact@ez-admin.com, ezgenius54@gmail.com

  สถานที่อบรม : โครงการพรีเมี่ยมเพลส นวมินทร์-ลาดพร้าว 101 เลขที่ 98/29  ถ.โพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม.
 • ข้อมูลประกาศ

  Piyanuch

  4,900 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  12 ม.ค. 61 16:33 น.

  -

  98/29 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  0864133928

  www.ez-admin.com

  ezgenius54@gmail.com

  42

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  แผนที่ตั้ง

  +Zoom Map

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  free.sodazaa.com นะคะ